Dyrektor: mgr Sylwia Kryszak-Śmiechowska – nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Tomkowiak – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:


mgr Monika Gałczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Pomiecińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Dominika Pawlak – nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Konieczna – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Iwińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Karolina Galus – nauczyciel mianowany
mgr Luiza Kryszak – nauczyciel mianowany
mgr Aneta Wołosz – nauczyciel mianowany
mgr Maria Lewandowska – Nawrocka – nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Januchowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Natalia Mikołajczyk – nauczyciel kontraktowy


pedagog specjalny: mgr Monika Pietraszak

psycholog: mgr Patrycja Somonek

religia: mgr Monika Gałczyńska
język angielski: mgr Aneta Wołosz
logopedia: mgr Maria Lewandowska–Nawrocka
zajęcia korekcyjno–kompensacyjne: mgr Magdalena Iwińska
zajęcia umuzykalniające: mgr Magdalena Januchowska

Personel administracji i obsługi:
Ewa Kaczmarek – pracownik obsługi
Magdalena Majorczyk – pracownik obsługi
Ewa Mikołajczak - pracownik obsługi
Elżbieta Zamiar – pracownik obsługi
Małgorzata Fiebich - pracownik obsługi
Katarzyna Drela – pracownik obsługi
Marzena Karwowska - kucharka
Agata Szymczak - kucharka
mgr Agata Wiśniewska-Pauter - intendent

Paweł Modelski – dozorca
Małgorzata Wachowska - główny księgowy