Ramowy rozkład dnia dla 3-4-latków

5:30-7: 00 – Z -  Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

7:00- 8.00 – Z -Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

 8.00 – 8.15  - D - Krąg zmysłów- zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

8:15-8:30 – D - Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

8:30- 8.45 – Czynności higieniczno - porządkowe

8:45 -9: 15 – Śniadanie

9:15-9:45 – D - Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania

9:45- 10:45 – Z - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

10:45 – 11:15 – R - Spacer, obserwacje przyrodnicze

11:15-11:30 – Czynności higieniczno - porządkowe

11:30-12:00 – Obiad

12:00-12:15– Kwadrans dla bajki/ zajęcia dodatkowe

12:15-13.45 – Wypoczynek na leżakach

13:45- 14.00  - Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa

14.00: 14:30  – Podwieczorek

14.30: 14.45 – Z – Zabawy dydaktyczne

14:45 – 15.30 – Z - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna ( pobyt w ogrodzie )

15.30: 16:00 – Z -  Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego

Uwagi:

Zajęcia dodatkowe z religii, rytmiki, języka angielskiego

Ramowy rozkład dnia dla 5-6-latków

5:30-7: 00 – Z -  Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

7:00- 8.00 – Z -Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

 8.00 – 8.15  - D - Krąg zmysłów- zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

8:15-8:30 – D - Ćwiczenia poranne

8:30- 8.45 – Czynności higieniczno - porządkowe

8:45 -9: 15 – Śniadanie

9:15- 10:15– D - Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania

10:15- 10:45 – Z - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

10:45 – 11:15 – R – Aktywność ruchowa w ogrodzie

11:15-11:30 – Czynności higieniczno - porządkowe

11:30-12:00 – Obiad

12:00- 12:30 – D - Bajkoterapia

12:30-13.15–  R - Spacer, obserwacje przyrodnicze

13:15-13:30– Czynności higieniczno – porządkowe

13:30- 14.00 – Podwieczorek

14.00:14.30– D - Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

14:30 – 15.30 – Z - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna ( pobyt w ogrodzie  przedszkolnym)

15.30: 16:00 – Z -  Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego

Uwagi:

Zajęcia dodatkowe z religii, rytmiki, języka angielskiego