Nasze przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych i cyklicznych, np.: „Góra grosza", „Cała Polska czyta dzieciom". Do stałych tradycji należą działania będące przejawem naszej troski o środowisko naturalne takie jak: „Sprzątanie świata", selektywna zbiórka odpadów, pomoc zwierzętom w schronisku - akcja „Otwórz swoje serce i zostań przyjacielem zwierząt", akcja dla Domu Dziecka - „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem".

Instytucje, z którymi współpracujemy:

 • Komenda Policji w Gnieźnie
 • Szkoła Muzyczna w Gnieźnie
 • Szkoła Podstawowa nr 6, 9 w Gnieźnie - udział w zajęciach integracyjnych w szkole
 • Biblioteka Dziecięca przy ul. Mieszka I w Gnieźnie - udział w lekcjach bibliotecznych
 • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Gnieźnie
 • Nadleśnictwo Gniezno - udział w akcji „Spiżarnia dla leśnych zwierząt", „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę"
 • Dom Spokojnej starości w Gnieźnie
 • Dom Dziecka w Gnieźnie
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka - propagowanie zdrowego odżywiania, udział w konkursach
 • Straż Pożarna Gniezno - zapoznanie dzieci z pracą strażaka
 • Współpraca z eSTeDE - udział w wystawach
 • Przedszkola gnieźnieńskie - coroczna akcja „Otwórz swoje serce i zostań przyjacielem zwierząt", udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola
 • Akcja „Góra Grosza" - Towarzystwo Nasz Dom
 • Media lokalne - gnieźnieńskie gazety, telewizja, radio
 • Urząd Miejski w Gnieźnie - udział starszaków w organizowanych Dniach Gniezna
 • Współpraca z MOK-iem - konkursy, występy teatralne
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie - coroczna akcja „Otwórz swoje serce i zostań przyjacielem zwierząt"
 • Sanepid Gniezno - ulotki propagujące zdrowy styl życia dzieci i ich rodzin
 • Polski Klub Ekologiczny w Gnieźnie - współpraca poprzez akcje zbiórki puszek aluminiowych, zużytych baterii oraz makulatury, udział w akcji „Sprzątanie Świata" oraz organizowanie „Dnia Ziemi"