- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
- dobrze rozwinięte procesy poznawcze
- potrafi współdziałać w zespole
- zainteresowany nauką i literaturą
- samodzielny
- odpowiedzialny
- aktywny w podejmowaniu działań
- kreatywny
- wrażliwy estetycznie
- ma poczucie bycia Wielkopolaninem, Polakiem i Europejczykiem