Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 13 jest Tomasz Henzler email inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny