W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:


Grupa I p. Linda Jung

Grupa II p. Ewa Kutzner

Grupa III p. Natalia Nawrocka

Grupa IV P. Joanna Trąpczyńska

Grupa V p. Agnieszka Zakrzewska

Grupa VI p. Paweł Kierzonkowski


Przewodnicząca p. Agnieszka Zakrzewska

zastępca p. Joanna Trąpczyńska

skarbnik p. Ewa Kutzner

Decyzją Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 13 z dnia 11.10.2023r. nie uległa zmianie składka roczna na rzecz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 wynosi ona 100 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, to składka na drugie oraz kolejne dziecko wynosi 70 zł.

Powyższe składki należy wpłacać u skarbnika grupowego Rady Rodziców: jednorazowo w terminie do 15.11.2023r. lub w dwóch ratach w terminach: do 15.11.2023r. i do 15.03.2024r.


Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 26.09.2017 r.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.