Dzieci z grupy „Jaskółki” na zajęciach wykonały samodzielnie eksperyment „Kolorowy deszcz w słoiku”, którego celem było pokazanie w jaki sposób powstaje deszcz.